Investeren in een veilige werkomgeving

In een veilige werkomgeving kunnen medewerkers de ruimte voelen om de voor hun belangrijke zaken te bespreken, zoals mantelzorg. Investeren in een veilige werkomgeving draagt bij aan de ontwikkeling van een mantelzorgvriendelijke cultuur. Hier lees je meer over hoe je kunt bouwen aan een veilige werkomgeving.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het creëren van een veilige werkomgeving. Met de juiste leiderschapskwaliteiten weten zij solide interpersoonlijke relaties op te bouwen met medewerkers. Een medewerker met mantelzorgtaken die veiligheid ervaart bij een leidinggevende zal het gesprek sneller aangaan. Tip: investeer in de gesprekskwaliteiten van de leidinggevende.

Maar ook het team heeft invloed op de werkomgeving. Ervaren collega’s een veilige sfeer, dan zijn zij eerder bereid werk over te nemen of diensten voor elkaar op te vangen. In zo’n omgeving kan sneller en efficiënter worden nagedacht en gesproken worden over oplossingen voor de combinatie werk en mantelzorg, die óók goed uitpakken voor de andere teamleden. Ook naar hun wensen kan met een frisse blik worden gekeken.

  • Besef dat medewerkers zich kwetsbaar voelen als ze over hun situatie thuis vertellen. Mantelzorg wordt vaak ervaren als een privékwestie. Houd rekening met dit gegeven vanuit je HR praktijk.
  • Durf je als HR-adviseur of als leidinggevende ook zelf kwetsbaar op te stellen. Door te communiceren dat mantelzorg bespreekbaar is en bijvoorbeeld te kiezen voor het vertellen van verhalen, oftewel storytelling, ontstaat het gevoel dat je ervaringen over mantelzorg mag delen.
  • Agendeer mantelzorg tijdens een aanstellingsgesprek met een nieuwe medewerker. Hiermee straal je als organisatie uit dat mantelzorg er ‘mag zijn’ en erbij hoort, net als het opvoeden van kinderen.
  • Kies voor een preventieve aanpak door mantelzorg proactief te bespreken met medewerker. Maak dit ook de leidinggevenden duidelijk. Wacht niet op een burn-out van mantelzorgende medewerkers voordat je het ter sprake brengt.