Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg die iemand verleent voor chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden of buren. Er was al een band tussen de personen voordat mantelzorg nodig was. Het gaat om langdurige, onbetaalde zorg.

  • Een man die voor zijn gehandicapte kind zorgt
  • Een vrouw die elke dag langs gaat bij haar dementerende moeder
  • Een man die zorgen heeft over zijn partner met een verslaving
  • Een jonge vrouw die intensief zorgt voor haar hulpbehoevende ouders
  • Ouders die zorgen voor een kind met gedragsproblematiek
  • Een jonge vrouw die intensief zorgt voor haar hulpbehoevende ouders

Bekijk hieronder de video over het leven als mantelzorger.

Waar de ene mantelzorger alle ballen in de lucht weet te houden, rent een ander zichzelf totaal voorbij. Want er komt nogal veel op een werknemer met mantelzorgtaken af. Denk aan het overnemen van huishoudelijke taken, het organiseren van hulp en mee gaan met een bezoek aan de huisarts. Dit moet worden gecombineerd met werk en vaak ook voor de zorg voor de overige gezinsleden.

Wat maakt mantelzorg anders dan gewone zorg? En wat gebeurt er na de periode van mantelzorg? Waar een medewerker met mantelzorgtaken allemaal mee te maken krijgt, zie je in deze infographic.