Hoe ondersteun je leidinggevenden met mantelzorgers in het team?

Begrip op de werkvloer én duidelijke afspraken zijn cruciaal om goed werk te leveren en voor een naaste te kunnen zorgen. Maar dan moet je wel op een constructieve en zinnige manier met elkaar in gesprek. Leidinggevenden spelen als sleutelfiguren hierin een belangrijke rol.

HRM kan leidinggevenden hierin ondersteunen. Hier vind je 4 tips:

 • Bied overzicht in de mogelijkheden van ondersteuning voor medewerkers met mantelzorgtaken. Informeer hen ook over wettelijke regelingen, trainingen en mantelzorgcoaching.
 • Bied specifieke trainingen aan voor leidinggevenden om de deskundigheid over mantelzorg en de ondersteuningsmogelijkheden te bevorderen.
 • Bereid leidinggevenden voor op een mantelzorggesprek met medewerkers.
  • Realiseer je dat het voor medewerkers lastig kan zijn om zijn/haar privé situatie te bespreken op het werk, hoewel dat van wederzijds belang is. Meer over de situatie van mantelzorgers vind je in deze infographic.
  • Zoek samen naar oplossingen die in het belang zijn van medewerker, organisatie en collega’s.
  • Bespreek een proefperiode bij het inzetten van maatwerk oplossingen.
  • Bespreek met de leidinggevenden in hoeverre het team wordt ‘meegenomen’ in de mantelzorgsituatie. Hoe groter het draagvlak in het team, hoe sneller er een passende oplossing kan worden gevonden. Voor de medewerker én de teamleden.
 • Overweeg het instellen van een ‘mantelzorgspecialist’ als aanspreekpunt bij afdeling HRM voor leidinggevenden.