Voorbeeld van het opzetten van mantelzorgbeleid

Hier vind je een praktische leidraad voor het schrijven van mantelzorgbeleid. Let erop dat de uitdaging niet zozeer zit in een prachtig geschreven mantelzorgbeleid maar vooral of het beleid gedragen wordt door de organisatie. Draagvlak is dan ook van cruciaal belang.

Beschrijf een algemene inleiding over de ontwikkelingen van de organisatie en de uitdagingen op het gebied van mantelzorg in de komende jaren. Dit mantelzorgbeleid vormt het kader voor de inzet van personeelsinstrumenten om te komen tot een mantelzorgvriendelijke organisatie.

Geef kort de organisatievisie weer die je vervolgens vertaalt naar de visie op mantelzorg.

Vertel kort de doelstellingen van het mantelzorgbeleid die zijn afgeleid van de organisatiedoelstellingen.

Een goede samenwerking tussen de leidinggevende, mantelzorger én collega’s is cruciaal. Geef aan waar de verantwoordelijkheden liggen van mantelzorger en leidinggevende en/of collega’s.

Beschrijf in het mantelzorgbeleid wat de procedure is voor instroom, doorstroom en uitstroom van een mantelzorger. Hiermee kun je mantelzorg monitoren en bijsturen.

  • Instroom: Het moment dat de medewerker aangeeft mantelzorger te zijn.
  • Doorstroom: De periode dat de medewerker werk en mantelzorg combineert.
  • Uitstroom: Het moment dat de medewerker aangeeft dat de mantelzorgperiode afgelopen is.

Wat zijn de ondersteuningsregelingen, ondersteuningsmiddelen- en afspraken, die ervoor zorgen dat arbeid en zorg goed samengaan? Kijk daarbij ook naar de maatwerkafspraken. Niet alle regelingen kunnen door iedereen gebruikt worden. Dit is afhankelijk van de functie en de individuele situatie van de medewerker.

Om ervoor te zorgen dat het mantelzorgbeleid een vaste plek en bekendheid krijgt in de organisatie, is het belangrijk om het beleid op verschillende niveaus te borgen. Wat zijn de interventies op de verschillende niveaus? Enkele suggesties.

  • Op het niveau van de medewerkers: neem het mantelzorgbeleid op in het arbeidsvoorwaardengesprek. Hierdoor zijn nieuwe medewerkers direct op de hoogte van de aanwezigheid van dit beleid.
  • Op het niveau van de afdeling: zet het thema mantelzorger twee keer per jaar op de agenda van het teamoverleg.
  • Op het niveau van de organisatie: zorg ervoor dat het mantelzorgbeleid jaarlijks opnieuw geëvalueerd, getoetst en -indien nodig- opnieuw wordt afgestemd. Doe dit kwalitatief in de vorm van gesprekken als kwantitatief met ken- en stuurgetallen.